Co to jest Karbowaniec elektroniczny

Informacje i specyfikacja

Czym jest Karbowaneć?

Nazwa pochodzi od starożytnego sposobu zapisu rozliczeń lub długów poprzez wycinanie (karbowanie) na drewnianym patyku znaków tzw. „karbów”, który był powszechny na terenie współczesnej Ukrainy i całej Europy w epoce średniowiecza, a czasami używany nawet na początku XX wieku. Patyczek był dzielony na dwiw czśći wzdłuż i każda połowa zostawała u uczestników transakcji. Przykładając połówki jedną do drugiej, można było sprawdzić, czy karby nie zostały sfałszowane. To przypomina zasadę działania technologii blockchain w sieci Karbowaniec.

„Karbowaneć – jednostka pieniężna Ukrainy w w różnych okresach jej historii do 1996 roku, a także w ZSRR nazwa nazwa „karbowaniec” była używana oficjalnie jako ukraińskojęzyczny odpowiednik słowa „rubel” i widniała na radzieckich banknotach. W roku 1996 wprowadzono nową walutę, hrywnę, dokonując wymiany karbowańców na hrywnę, która jest prawnym środkiem płatniczym na Ukrainie.

„Karbowaniec” jest więc bardzo dobrze znanym słowem, które jest mocno powiązane z pieniędzmi nie tylko na Ukrainie, ale także w sąsiednich krajach, co ułatwia percepcję. Dla ułatwienia czytania i wymowy, używa się nazwa skrócona “Karbo”.

„Karbowaniec” został przywrócona w formie cyfrowej kryptowaluty jako ludowa jednostka wymiany – nieformalna i niezależna.

Misja

Zostać "Czwartym karbowańcem" – narodowym elektronicznym środkiem wymiany

„Karbowaniec” opiera się na zasadach Austriackiej Szkoły Ekonomicznej. Zdaniem przedstawicieli szkoły austriackiej, emisja pieniądza nie powinna być domeną monopolu banku centralnego, ale także konkurujących ze sobą banków komercyjnych, które to dopiero zapewnią odpowiednią podaż pieniądza. Właściwa jest stabilizacja kursów walutowych ponieważ rząd zmuszony jest w takiej sytuacji do podtrzymywania określonego parytetu wymiennego. Skutecznie uniemożliwi mu to zatem używanie kursu walutowego do realizacji dyskrecjonalnych celów polityki gospodarczej. Uważają, że rząd nie powinien ograniczać w jakikolwiek sposób wymianę walut. – Вікіпедія.

„Karbowaniec” jest rozwijany przez wolontariuszy jako taki wolny środek wymiany – egalitarny, zdecentralizowany system o podwyższonej prywatności, w którym wartość jego jednostek opiera się wyłącznie na popycie i podaży na wolnym rynku, gdzie emisja zależy wyłącznie od niezmiennego algorytmu matematycznego systemu, w którym każdy może uczestniczyć w emisji karbowańców, otrzymując je jako nagrodę za zasoby zapewnione przez zwykły komputer do obsługi systemu. Do kopania karowańców nie potrzeba specjalistycznego drogiego sprzętu (ASIC).

Jednorodność i poufność Karbowańca

Anonimowość jest realizowana dzięki okrężnym sygnaturom, które ukrywają nadawcę i jednorazowym adresom, które ukrywają odbiorcę.
Poufność

Transfery karbowańców nie da się prześledzić i powiązać. Karbowaneć zapewnia pełną anonimowość i prywatność dzięki technologii kryptograficznej ring signature. Wszystkie transakcje są podpisywane przez grupę, więc nie jest możliwe wiarygodne określenie, który z uczestników podpisał transakcję, a zatem niemożliwe jest określenie z pewnością, kto dokonał płatności. Im więcej uczestników jest w grupie, tym bardziej poufną jest operacja. Ponadto transakcje karbowańców nie mogą być powiązane, – dzięki odmianie protokołu wymiany Diffiego-Hellmana odbiorca ma wiele niepowtarzalnych unikalnych adresów wywodzących się z jego klucza publicznego. Środki przesłane na te adresy mogą być wykorzystane wyłącznie przez odbiorcę. Transakcji tych nie da się powiązać ze sobą, ponieważ nie można ich odróżnić od innych transakcji w sieci.

Jednorodność

Niepowtarzalne adresy jednorazowe i sygnatury grupowe transakcji (ring signature) zapewniają odporność na analizę łańcuha bloków (blockchain). Każda transakcja tylko zwiększa entropię i stwarza dodatkowe przeszkody dla tych, którzy chcieliby poszperać w operacjach z karbowańcami.

Odporność na analizę z kolei stanowi bardzo ważną cechę, – jednorodność. Jednorodność oznacza że – wszystkie odmiany o tym samym nominale są do siebie podobne i mają tę samą siłę nabywczą.

Główna różnica i przewaga nad Bitcoinem – to właśnie jednorodność. Wszystkie karbowańców są wymienne i zunifikowane, w przeciwieństwie do bitcoinów ponieważ w Bitcoin każdemu dostępną jest możliwość w dowolnym momencie wyświetlić wszystkie transakcje na każdym koncie i zobaczyć, jaki jest bilans. Może to doprowadzić do cenzury zasobów użytkowników, przez co część bitcoinów może stać się "gorszą" niż reszta.

Karbowaniec nie daje takiej możliwości śledzenia aktywności użytkowników. Dlatego korzystając z karbowańców, zyskujesz więcej prywatności, niezależności i wolności, tak jak używałbyś gotówki.

Plan rozwoju

 • Rozpoczęcie projektu

  30.05.2016, 11:05:34

 • Oficjalny obserwator blockchain

  07.06.2016

  Został uruchomiony nowy obserwator: https://explorer.karbowanec.com/

 • Pierwszy kran

  22.06.2016

  Uruchomiono pierwszy oficjalny kran, gdzie możesz dostać darmowe karbowańce na próbę.

 • Wsparcie Forknote

  27.06.2016

  Karbowaneć dodano do puli Democats:

 • Wyjście na giełdę

  05.07.2016

  Ruszyły aukcje na pierwszej giełdzie Cryptopia

 • Wsparcie cyrylicy w portfelach

  28.08.2016

  Tylko portfele Karbowańca posiadają pełne wsparcie cyrylicy w nazwach plików wśród wszystkich kryptowalut na zasadzie CryptoNote. Jest to bardzo ważna poprawka, ponieważ brak obsługi znaków niełacińskich może prowadzić do utraty portfeli i środków użytkowników.

 • Podtfel dla Mac OS

  28.09.2016

  Portfele dla Mac OS.

 • Wyjście na giełdę Livecoin.net

  07.10.2016

  Handel rozpoczął się na giełdzie Livecoin.net

 • Ważna aktualizacja, zaplanowany hadrfork

  19.10.2016

  • przejście na rdzeń Bytecoin 1.0.11
  • nowy algorytm obliczania złożoności
  • emisja resztkowa
  • ograniczone RPC (dla masternodes)
  • prowizja dla masternodes
 • Hardfork

  22.12.2016

  Hardfork sieci na wysokości 60001. Ten hardfork miał miejsce w celu ochrony przed potężnymi kopaczami, którzy nadużywali powolnej odpowiedzi standardowego algorytmu złożoności CryptoNote przez nagłe wrzucenie bardzo wysokiej mocy w porównaniu ze średnią mocą sieci, aby szybko uzyskać dużą liczbę bloków i nagród, zanim złożoność w końcu zareaguje i wzrośnie do poziomu odpowiadającego ich mocy. Po czym zatrzymywali kopanie, pozostawiając resztę kapaczy borykać się z nadmierną trudnością. Powodowało to duże przerwy między blokami oraz opóźnienia w potwierdzeniu transakcji i mogło mieć katastrofalne skutki. Aby poradzić sobie z takimi atakami, wprowadzono nowy algorytm obliczania złożoności „Zawy difficulty algorithm v.1” zgodnie z opisem tutaj z naszymi zmianami.

 • Wsparcie URI w portfelach

  23.12.2016

  Została zaimplementowana obsługa schematu URI karbowanec: w celu poprawy użyteczności. Pozwala to na składanie wniosków o przelewy i płacenie za nie w bardziej dogodny sposób.

 • Usługa doładowania telefonów komórkowych

  31.12.2016

  Pierwsza real-world działająca usługa doładowania telefonów komórkowych za pomocą KRB aby wykazać możliwości.

 • OpenAlias oraz Portfele śledzenia

  02.04.2017

  Wsparcie protokołu OpenAlias, – kolejny krok do poprawy użyteczności, a także początek rebrandingu na Karbo.

 • Aktualizacja bezpieczeństwa

  10.04.2016, 12:00 PM UTC

  Aktualizacja dla zabezpieczenia się przed Disclosure of a Major Bug in CryptoNote Based Currencies,opublikowanego później, 2017-05-17 00:00:00 +0200 przez deweloperzy Monero. W momencie opublikowania ujawnienia, luka już była usunięta dzięki slb z Forknote i zespołowi Monero.

  Wraz z tą aktualizacją został zmieniony Network ID, w celu pozbycia się błędów, które powstały w wyniku rozsyłania spamu z sieci pasożytniczej, również w celu zagwarantowania przejścia wszystkich użytkowników do nowej wersji.

 • Pierwsza ukraińska giełda - KRB/UAH

  02.04.2017

  Handel KRB rozpoczął się na pierwszej ukraińskiej giełdzie BTC Trade UA.

 • Payment Gateway, wtyczki do e-commerce

  02.04.2017

  Darmowa Bramka płatności karbo.club z wtyczkami dla sklepów internetowych.

 • Mnemoniczna fraza w porfelach

  12.10.2017

  Aktualizacja oprogramowaina ze wsparciem mnemonicznej frazy do przywrócenia portfela.

 • Mobilny portfel

  13.02.2018

  Lekki mobilny portfel, który działa przez sieć zdalnych węzłów. Już dostępny! Pobierz na Android.Trwa opracowywanie ulepszonej wersji.

 • Rebranding i nowa strona internetowa

  Q4 2017

  Nowa witryna oraz zmiana nazwy na Karbo w celu ułatwienia percepcji odbiorców na całym świecie.

 • Kampania promocyjna

  Q4 2017

  Działania rozpowszechniające informacje na temat projektu Karbo na Ukrainie i na świecie.

 • Lekki portfel

  ETA Q1 2018

  Łatwy w obsłudze portfel na PC, który działa poprzez sieć zdalnych węzłów z uproszczonym interfejsem zaprojektowanym dla użytkowników mniej zaznajomionych z komputerami i technologiami blockchain.

 • Web-wallets

  13.02.2018

  Pierwszy potfel internetowy karbo.me już dostępny!

 • Algorytm złożoności Zawy

  Q1 2018

  Przejście na zaktualizowaną wersję algorytmu Zawy, możliwie, ze zmianą nagród w zależności od złożoności. Jest to ulepszenie już wdrożonego algorytmu, opracowanego wraz z jego autorem w naszym repozytorium Github.

 • Poprawa nieobserwowalności

  Q2 2018

  Aktualizacja algorytmu wyboru wyjść (rozkład trójkątny).

 • Stabilne prowizje w fiacie

  Q2 2018

  Prowizja minimalna transakcji w fiatowym odpowiedniku będzie zostawać stabilną niezależnie od wahań ceny monety. Nie będzie ona stałą w KRB. Umożliwi to ciągle niskie prowizje nawet w przypadku gwałtownego wzrostu ceny monety.

 • Kompletne portfele śledzenia

  2019

  Kluczy śledzenia, które umożliwiają monitorowanie transakcji przychodzących i wychodzących.

Specyfikacja

Specyfikacja

 • Algorytm Proof-of-work: CryptoNight
 • Czas bloku: 240 sekund
 • Poziom trudności: ponownie w każdym bloku
 • Nagroda za blok: stopniowo zmniejsza się w każdym bloku wg formuły:
 • BaseReward = (MSupply - A)/218
  gdzie MSupply = ilość najmniejszych jednostek, 'A' - ilość już dobytych jednostek
 • Podzielność na: 1012 jednostek (do 12 znaków po przecinku)
 • Emisja: stała, początkowa ilość monet – 10,000,000,000,000,000,000 najmniejszych jednostek, lub 10 milionów KRB
 • Dodatkowa emisja: ~1.2% od początkowej ilości za rok, minimalna nagroda za blok wynosi 1 KRB
  Po tym jak nagroda za blok spadnie do 1 KRB (na 97% początkowej emisji), ona pozostanie na tym poziomie na stałe.

Statystyki na żywo

 • Wysokość łańcuha bloków: loading...
 • Szybkość sieci: loading...
 • Trudność karbowania: loading...
 • Nagroda za ostatni blok: loading...
 • Czas ostatniego bloku: loading...
 • Całkowita liczba wybitych monet: loading...
Графік емісії